Dell Dimension E520 user manual download (Page 31 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 164
Sette opp og bruke maskinen
31
Dell™ DataSafe (ekstrautstyr)
Dell DataSafe er en løsning som hjelper til med å beskytte filene dine mot uhell som datatap i systemkrasj,
harddisksvikt, programfeil, virus og andre uhell. Med Intel-teknologi har datamaskinen et kraftig nivå på
databeskyttelsen allerede når den forlater fabrikken! Med Dell DataSafe får du et utvalgt område på
systemet som automatisk lagrer kopier av datamaskinens harddiskdata med jevne mellomrom.
Dell DataSafe hjelper ikke bare til med å lagre og beskytte verdifulle data som foto, musikk, video, filer og
annet, men det hjelper også til med å gjenopprette datamaskinen og dataene på den i tilfelle en svikt. Den
medfølgende programvaren gjør at du kan rulle systemet tilbake til en sunn tilstand etter et systemproblem,
hente inn slettede filer på en enkel måte, og gjenopprette enkeltfiler eller en hel harddisk, mens Intel
Matrix Storage Console (RAID) gir deg fortsatt funksjonalitet hvis en enkelt harddisk svikter.
Sample
This manual is suitable for devices