Dell Dimension E520 user manual download (Page 30 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 164
30
Sette opp og bruke maskinen
5
Velg
RAID1(Mirror)
og trykk på <Enter>.
6
Velg ønsket kapasitet på volumet, og trykk på <Enter>. Standardverdien er maksimal tilgjengelig
størrelse.
7
Trykk på <Enter> for å lage volumet.
8
Trykk <y> for å bekrefte at du vil lage RAID-volumet.
9
Bekreft at det er riktig volumkonfigurasjon som vises på hovedskjermen i Intel RAID Option ROM-
programmet
10
Bruk oppover- og nedoverpil for å velge
Exit
, og trykk på <Enter>.
11
Installer operativsystemet ved hjelp av de medfølgende mediene (se "Gjenopprette operativsystemet"
på side 56).
Gjenopprette fra en feil på én harddisk ved hjelp av Intel Matrix Storage Manager
OBS!
Fremgangsmåten kan bare utføres etter at harddisken med feil er byttet (se "Harddisk" på side 90).
1
Klikk på
Start
-knappen og pek på
Programmer
Intel(R) Matrix Storage Manager
Intel Matrix
Storage Console
for å starte Intel Storage-verktøyet.
2
Klikk på knappen
Restore RAID 1 data protection
.
3
Klikk på knappen
Rebuild RAID volume now
.
4
Klikk på
Yes
-knappen for å begynne gjenoppbygging av den nye harddisken.
OBS!
Du kan bruke datamaskinen mens den bygger opp RAID 1-volumet på nytt.
Hvordan sette datamaskinen i RAID-aktivert modus
1
Start systemoppsett (se "System Setup-programmet" på side 115).
2
Trykk oppover- og nedoverpil for å velge
Drives
, og trykk på <Enter>.
3
Trykk oppover- og nedoverpil for å velge
SATA Operation
, og trykk på <Enter>.
4
Trykk venstrepil og høyrepil for å velge
RAID On
, trykk <Enter> og deretter <Esc>.
OBS!
Flere opplysninger om RAID-muligheter finner du under "System Setup-alternativer" på side 116.
5
Trykk venstrepil og høyrepil for å velge
Save/Exit
, og trykk på <Enter> for å gå ut av systemoppsettet
og fortsette oppstartsprosessen.
Sample
This manual is suitable for devices