Dell Dimension E520 user manual download (Page 3 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 164
Innhold
3
Innhold
Finne informasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1
Sette opp og bruke maskinen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Koble til en skriver
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Skriverkabel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Koble til en skriver
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Koble maskinen til Internett
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Sette opp Internett-tilkoblingen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Spille av CDer og DVDer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Justere lydvolumet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Justere bildet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Kopiere CDer og DVDer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Slik kopierer du en CD eller DVD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Bruke tomme CDer og DVDer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Nyttige tips
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Bruke en mediekortleser (tilleggsutstyr)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Koble til to skjermer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Koble til to skjermer med VGA-kontakter
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Koble til en skjerm med VGA-kontakt og en skjerm med DVI-kontakt
. . .
23
Koble til en TV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Endre skjerminnstillinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Sette opp et hjemmenettverk eller et kontornettverk
. . . . . . . . . . . . . .
24
Koble til et nettverkskort
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Veiviseren for nettverksinstallasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Power Management (Strømstyring)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Ventemodus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Dvalemodus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Egenskaper for Strømalternativer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Hyper-Threading
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Sample
This manual is suitable for devices