Dell Dimension E520 user manual download (Page 29 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 164
Sette opp og bruke maskinen
29
Hvis en disk svikter, går de neste lese- og skriveoperasjonen til disken som er igjen. En ny disk kan så bygges
opp på nytt med data fra disken som er igjen. Fordi data dupliseres på begge stasjoner, har to 120 GB RAID
1-stasjoner samlet maksimalt 120 GB til å lagre data.
Feilsøking av RAID
Du kan bruke en av to metoder for å feilsøke RAID-harddisker. Den ene metoden bruker Intel RAID
Option ROM verktøyet og utføres
før
du installerer operativsystemet på harddisken. Den andre metoden
bruker Intel Matrix Storage Manager, eller Intel Matrix Storage Console, og utføres
etter
du at har installert
operativsystemet og Intel Matrix Storage Console. Begge metoder krever at du setter datamaskinen i
RAID-aktivert modus (se "Hvordan sette datamaskinen i RAID-aktivert modus" på side 30) før du begynner.
Gjenopprette fra feil på flere disker ved hjelp av Intel
®
RAID Option ROM-verktøyet
OBS!
Følgende fremgangsmåte vil ikke gjenopprette noen data som har går tapt ved en harddiskfeil. Den kan bare
utføres etter at harddiskene med feil er byttet (se "Harddisk" på side 90).
Selv om harddisker av en hvilken som helst størrelse kan kombineres for å lage en RAID-konfigurasjon, bør
stasjonene ideelt sett være like store ved bruk av Intel RAID Option ROM-verktøyet. I en RAID 1-konfigurasjon
vil størrelsen på konfigurasjonen være tilsvarende den minste av de to stasjonene som brukes.
1
Sett datamaskinen i RAID-aktivert modus (se "Hvordan sette datamaskinen i RAID-aktivert modus"
på side 30).
2
Trykk på <Ctrl><i> når du får ledeteksten for Intel RAID Option ROM-verktøyet.
3
Bruk oppover- og nedoverpil for å velge
Create RAID Volume
, og trykk på <Enter>.
4
Legg inn et RAID volumnavn eller godta standardnavnet, og trykk på <Enter>.
harddisk 1
segment 1
segment 2
segment 3
harddisk 2
segment 4
segment 5
segment 6
segment 1 duplisert
segment 2 duplisert
segment 3 duplisert
segment 4 duplisert
segment 5 duplisert
segment 6 duplisert
seriell ATA RAID
konfigurert for
RAID nivå 1
Sample
This manual is suitable for devices