Dell Dimension E520 user manual download (Page 28 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 164
28
Sette opp og bruke maskinen
Om RAID-konfigurasjoner
Denne seksjonen gir en oversikt over RAID-konfigurasjonen som du kanskje valgte da du kjøpte
datamaskinen din. Blant RAID-konfigurasjonen som er tilgjengelige i databransjen for ulike anvendelser,
tilbyr Dell RAID 1 på datamaskinen din. En RAID 1-konfigurasjon anbefales for brukere som ønsker et
høyere nivå av dataintegritet.
Intel RAID-kontrolleren på datamaskinen din kan bare lage en RAID-konfigurasjon ved hjelp av to fysiske
stasjoner. Stasjonene i en RAID-konfigurasjon bør være av samme størrelse for å sikre at den største
disken ikke inneholder plass som ikke er tildelt (og dermed ubrukelig).
OBS!
Hvis du kjøpte Dell-maskinen med RAID, er datamaskinen konfigurert med to harddisker av samme størrelse.
Kontrollere at RAID fungerer
Datamaskinen viser informasjon om RAID-konfigurasjonen ved oppstart og før operativsystemet lastes.
Hvis RAID ikke er konfigurert, vises meldingen
none defined
under
RAID Volumes
, fulgt av en liste
over fysiske stasjoner som er installert i systemet. Hvis et RAID-volum er identifisert, kan du sjekke feltet
Status
for å finne RAID-konfigurasjonens gjeldende status. Feltet
Status
inneholder informasjon om
følgende tilstander:
Normal
Din RAID-konfigurasjon fungerer korrekt.
Degraded
En av harddiskene dine har feiltilstand. Datamaskinen kan fortsatt startes opp, men RAID
virker ikke og dataene kopieres ikke til en annen stasjon.
Rebuild
Etter en degradert tilstand har datamaskinen oppdaget erstatning/tilkobling av en sekundær
harddisk, og vil automatisk gjenopprette RAID-konfigurajsonen neste gang operativsystemet lastes.
RAID 1
RAID 1 bruker lagringsteknikk basert på dataredundans. Metoden er kjent som "speiling." Når data skrives til
primærdisken, blir de også duplisert, dvs. speilet, på den andre disken i konfigurasjonen. En RAID 1-konfigurasjon
ofrer høy datahastighet til fordel for redundante data.
Sample
This manual is suitable for devices