Dell Dimension E520 user manual download (Page 27 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 164
Sette opp og bruke maskinen
27
Avansert-kategorien
Med kategorien
Avansert
kan du:
Velge å vise ikonet for strømalternativer
på oppgavelinjen i Windows slik at du har rask tilgang
til innstillingene.
Bestemme at maskinen skal be deg om Windows-passordet når du avslutter ventemodus eller
dvalemodus.
Velge om strømknappen skal aktivere ventemodus, dvalemodus eller om den skal slå av maskinen.
Disse funksjonene programmeres ved å velge innstilling fra listen og klikke på
OK
.
Dvalemodus-kategorien
Med kategorien
Dvalemodus
kan du aktivere dvalemodus. Hvis du vil bruke dvalemodusinnstillingene du
definerte i kategorien
Strømoppsett
, krysser du av i feltet
Aktiver dvalemodus
i kategorien
Dvalemodus
.
Slik finner du flere opplysninger om alternativer for strømstyring:
1
Klikk først på
Start
-knappen og deretter på
Hjelp og støtte
.
2
I vinduet
Hjelp og støtte
klikker du på
Ytelse og vedlikehold
.
3
I vinduet
Ytelse og vedlikehold
klikker du på
Spare strømforbruket på datamaskinen
.
Hyper-Threading
Hyper-Threading er en Intel
®
-teknologi som kan øke maskinytelsen ved å tillate én prosessor å fungere
som to logiske prosessorer som er i stand til å utføre enkelte oppgaver samtidig. Vi anbefaler at du bruker
operativsystemet Microsoft
®
Windows
®
XP Service Pack 1 (SP1) eller nyere, fordi Windows XP er laget
for å utnytte Hyper-Threading-teknologien. Selv om mange programmer kan utnytte Hyper-Threading, er
noen programmer ikke tilpasset for Hyper-Threading og kan kreve en oppdatering fra programvareprodusenten.
Kontakt programvareprodusenten for oppdateringer og informasjon om bruk av Hyper-Threading sammen
med programvaren.
Slik finner du ut om datamaskinen bruker Hyper-Threading-teknologi:
1
Klikk på
Start
-knappen, høyreklikk på
Min datamaskin
og klikk deretter på
Egenskaper
.
2
Klikk på kategorien
Maskinvare
og deretter på
Enhetsbehandling
.
3
I vinduet
Enhetsbehandling
klikker du på plusstegnet (+) ved siden av
Prosessorer
. Hvis Hyper-
Threading er aktivert, vises prosessoren to ganger.
Du kan aktivere eller deaktivere Hyper-Threading via systemoppsettprogrammet. Du finner opplysninger
om hvordan du får tilgang til systemoppsettprogrammet i "System Setup-programmet" på side 115. Du
finner flere opplysninger om Hyper-Threading ved å søke i Knowledge Base på Dells kundestøttenettsted
support.dell.com
.
Sample
This manual is suitable for devices