Dell Dimension E520 user manual download (Page 26 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 164
26
Sette opp og bruke maskinen
Du avslutter dvalemodus ved å trykke på strømknappen. Det kan ta litt tid for maskinen å avslutte dvalemodus.
Du kan ikke avslutte dvalemodus ved å trykke på en tast på tastaturet eller bevege på musen, fordi
tastaturet og musen ikke fungerer når maskinen er i dvalemodus.
Fordi dvalemodus krever at du har en spesialfil på harddisken med nok diskplass til å lagre innholdet i
maskinminnet, oppretter Dell en dvalemodusfil med riktig størrelse før maskinen leveres til deg. Hvis
harddisken på maskinen skulle bli ødelagt, vil Windows XP gjenopprette dvalemodusfilen automatisk.
Egenskaper for Strømalternativer
Innstillingene for ventemodus, dvalemodus og andre strøminnstillinger bestemmer du i vinduet
Egenskaper
for Strømalternativer
.
Slik viser du vinduet
Egenskaper for Strømalternativer
:
1
Klikk på
Start
-knappen og deretter på
Kontrollpanel
.
2
Under
Velg en kategori
klikker du på
Ytelse og vedlikehold
.
3
Under
eller velg et Kontrollpanel-ikon
klikker du på
Strømalternativer
.
4
Velg strøminnstillinger i kategoriene
Strømoppsett
,
Avansert
og
Dvalemodus
.
Kategorien Strømoppsett
Hver standard strøminnstilling kalles et oppsett. Hvis du vil velge ett av standardoppsettene i Windows,
velger du et oppsett fra listen
Strømoppsett
. Innstillingene for hvert oppsett vises i feltene under navnet
på oppsettet. Hvert oppsett har ulike innstillinger for start av ventemodus og dvalemodus og for å slå av
skjermen og slå av harddisken.
I listen
Strømoppsett
finner du disse oppsettene:
Alltid på
(standard)
Hvis du vil bruke maskinen uten strømsparing.
Hjemme/kontorpult
Hvis du bruker maskinen som hjemmemaskin eller kontormaskin og krever
minimalt med strømsparing.
Presentasjon
Hvis du vil bruke maskinen uten avbrudd (ingen strømsparing).
Minimal strømstyring
Hvis du vil bruke maskinen med minimal strømsparing.
Maks. batteri
Hvis du har en bærbar maskin som du kjører på batteristrøm i lengre perioder.
Hvis du vil endre standardinnstillingene for et oppsett, klikker du på listen i feltene
Slå av skjerm
,
Slå av
harddisker
,
Sett i ventemodus
eller
Sett i dvalemodus
og velger tidsinnstillingene du vil bruke. Hvis du
endrer tidsangivelser for et felt, endrer du standardinnstillingene for oppsettet, men mindre du klikker på
Lagre som
og gir det endrede oppsettet et nytt navn.
VARSEL:
Hvis du velger at harddisken skal slå seg av før skjermen, kan det hente at det virke som om maskinen
har hengt seg opp. Trykk på en tast på tastaturet eller klikk med musen for å fortsette. Hvis du vil unngå dette
problemet, velger du at skjermen skal slå seg av før harddisken.
Sample
This manual is suitable for devices