Dell Dimension E520 user manual download (Page 25 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 164
Sette opp og bruke maskinen
25
Power Management (Strømstyring)
Med strømstyringsfunksjonene i Microsoft
®
Windows
®
XP kan du redusere strømforbruket i maskinen
når den er påslått, men ikke i bruk. Du kan redusere strømforbruket for bare skjermen eller harddisken,
eller du kan bruke ventemodus og dvalemodus for å redusere strømforbruket for hele maskinen. Når
maskinen går ut av en strømsparingsmodus, gjenopprettes skrivebordet i Windows slik det var før
modusen ble aktivert.
OBS!
Windows XP Professional inneholder funksjoner for sikkerhet og nettverk som ikke er tilgjengelig i Windows XP
Home Edition. Når en maskin med Windows XP Professional er koblet til et nettverk, vises det andre alternativer for
sikkerhet og nettverk i enkelte vinduer.
Ventemodus
Ventemodus sparer strøm ved å slå av skjermen og harddisken hvis de ikke har vært brukt på en bestemt tid.
Når maskinen avslutter ventemodus, går den tilbake til tilstanden den var i før den gikk i ventemodus.
Slik bestemmer du at ventemodus skal startes automatisk hvis maskinen ikke har vært brukt på en
bestemt tid:
1
Klikk på
Start
-knappen og deretter på
Kontrollpanel
.
2
Under
Velg en kategori
klikker du på
Ytelse og vedlikehold
.
3
Under
eller velg et Kontrollpanel-ikon
klikker du på
Strømalternativer
.
Hvis du vil starte ventemodus direkte uten å vente til det har gått en bestemt periode uten bruk, klikker
du på
Start
-knappen, klikker på
Slå av datamaskinen
og klikker på
Ventemodus
.
Hvis du vil avslutte ventemodus, trykker du på en tast på tastaturet eller beveger på musen.
VARSEL:
Hvis det oppstår et strømbrudd mens maskinen er i ventemodus, kan du miste data som ikke er lagret.
Dvalemodus
Dvalemodus sparer strøm ved først å kopiere systemdata til et reservert område på harddisken og så slå
maskinen helt av. Når maskinen går ut av dvalemodus, gjenopprettes skrivebordet i Windows slik det var
før
dvalemodus ble startet.
Slik aktiverer du dvalemodus:
1
Klikk på
Start
-knappen og deretter på
Kontrollpanel
.
2
Under
Velg en kategori
klikker du på
Ytelse og vedlikehold
.
3
Under
eller velg et Kontrollpanel-ikon
klikker du på
Strømalternativer
.
4
Velg innstillinger for dvalemodus i kategoriene
Strømoppsett
,
Avansert
og
Dvalemodus
.
Sample
This manual is suitable for devices