Dell Dimension E520 user manual download (Page 24 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 164
24
Sette opp og bruke maskinen
Sette opp et hjemmenettverk eller et kontornettverk
Koble til et nettverkskort
VARSEL:
Koble nettverkskabelen til nettverkskortet på datamaskinen. Pass på at du ikke kobler nettverkskabelen
til modemkontakten på maskinen. Pass på at du ikke kobler en nettverkskabel til en telefonkontakt.
1
Koble nettverkskabelen til nettverkskortet bak på maskinen.
Sett inn kabelen til den går i lås, og trekk forsiktig i kabelen for å bekrefte at den sitter på plass.
2
Koble den andre enden av nettverkskabelen til en nettverksenhet.
Veiviseren for nettverksinstallasjon
Microsoft
®
Windows
®
XP har en veiviser for nettverksinstallasjon som leder deg gjennom deling av filer,
skrivere og en Internett-tilkobling mellom maskinene i et hjemmenettverk eller et kontornettverk.
1
Klikk på
Start
-knappen, velg
Alle programmer
Tilbehør
Kommunikasjon
og klikk på
Veiviser for
nettverksinstallasjon
.
2
I velkomstvinduet klikker du på
Neste
.
3
Klikk på
Sjekkliste for oppretting av nettverk
.
OBS!
Hvis du velger tilkoblingstypen
Denne maskinen kobler direkte til Internett
aktiverer du den innebygde
brannmuren i Windows XP Service Pack.
4
Gå gjennom sjekklisten og de nødvendige forberedelsene.
5
Gå tilbake til veiviseren for nettverksinstallasjon og følg veiledningen på skjermen.
1
kontakt for nettverkskort
2
nettverksenhet
3
kontakt for nettverkskort
på datamaskinen
4
nettverkskabel
2
3
4
1
Sample
This manual is suitable for devices