Dell Dimension E520 user manual download (Page 23 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 164
Sette opp og bruke maskinen
23
Koble til en skjerm med VGA-kontakt og en skjerm med DVI-kontakt
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Koble VGA-kontakten på den første skjermen til VGA-kontakten (blå) på baksiden av datamaskinen.
3
Koble DVI-kontakten på den andre skjermen til DVI-kontakten (hvit) på baksiden av datamaskinen.
Koble til en TV
OBS!
Du må kjøpe en S-videokabel, som er tilgjengelig i de fleste forbrukerelektronikkbutikker, for å koble en TV til
datamaskinen. Den følger ikke med datamaskinen.
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Koble en ende av S-videokabelen til TV-OUT kontakten på baksiden av datamaskinen.
3
Koble den andre enden av S-videokabelen til S-videoinngangen på TVen din.
4
Koble til en VGA- eller DVI-skjerm
Endre skjerminnstillinger
1
Etter at du har koblet til skjermen(e) eller TVen, slår du på datamaskinen.
Microsoft
®
Windows
®
-skrivebordet vises på primærskjermen.
2
Aktiver klonemodus eller utvidet skrivebordsmodus i skjerminnstillingene.
I klonemodus viser begge skjermene samme bilde.
I utvidet skrivebordsmodus kan du dra objekter fra en skjerm til den andre, slik at du har dobbel
mengde synlig arbeidsområde.
Hvis du vil ha informasjon om endring av skjerminnstillinger for grafikkortet, se bruksanvisningen under
Hjelp og støtte (klikk på
Start
-knappen, klikk på
Hjelp og støtte
, klikk på
Bruker- og systemmanualer
,
klikk på
Enheter
, og klikk på anvisningene for grafikkortet ditt).
Sample
This manual is suitable for devices