Dell Dimension E520 user manual download (Page 22 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 164
22
Sette opp og bruke maskinen
Koble til to skjermer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
VARSEL:
Hvis du kobler til to skjermer med VGA-kontakter, må du bruke den ekstra DVI-adapteren. Hvis du kobler
til to flatskjermer, må minst en av dem ha en VGA-kontakt. Hvis du kobler til en TV, kan du bare koble til en skjerm
(VGA eller DVI) i tillegg til TV-en.
Hvis du kjøpte et grafikkort som støtter to skjermer, følg disse instruksene for å koble til og aktivere skjermene
dine. Instruksjonene forteller deg hvordan du skal koble til to skjermer (begge med VGA-kontakt), en
skjerm med VGA-kontakt og en skjerm med en DVI-kontakt, eller en TV.
Koble til to skjermer med VGA-kontakter
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
OBS!
Hvis datamaskinen har integrert skjermkontroller, må du ikke koble noen av skjermene til den integrerte
skjermkontakten. Hvis den integrerte skjermkontakten er dekket av en beskyttelseshette, må du ikke fjerne hetten
for å koble til skjermen. Gjør du det, vil ikke skjermen fungere.
2
Koble en av skjermene til VGA-kontakten (blå) på baksiden av datamaskinen.
3
Koble den andre skjermen til den ekstra DVI-adapteren, og koble DVI-adapteren til DVI-kontakten
(hvit) på baksiden av datamaskinen.
1
ekstra DVI-adapter
2
DVI-kontakt (hvit)
3
TV-OUT kontakt
4
VGA-kontakt (blå)
*Finnes ikke på alle datamaskiner
4
2*
1
3*
Sample
This manual is suitable for devices