Dell Dimension E520 user manual download (Page 21 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 164
Sette opp og bruke maskinen
21
Slik bruker du mediekortleseren:
1
Kontroller at kortet er vendt riktig vei før du setter det inn i leseren.
2
Skyv kortet inn i riktig spor til det er helt på plass i kontakten.
Bruk ikke unødvendig kraft for å sette inn kortet. Kontroller at kortet er vendt riktig vei, og prøv på nytt.
1
xD-Picture Card og
SmartMedia (SMC)
2
CompactFlash Type I og II
(CF I/II) og MicroDrive Card
3
Memory Stick (MS/MS Pro)
4
SecureDigital Card (SD)/
MultiMediaCard (MMC)
1
3
4
2
Sample
This manual is suitable for devices