Dell Dimension E520 user manual download (Page 20 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 164
20
Sette opp og bruke maskinen
Nyttige tips
Bruk Microsoft
®
Windows
®
Utforsker for å dra og slippe filer til en CD-R eller CD-RW etter at du
har startet Sonic DigitalMedia og åpnet et DigitalMedia-prosjekt.
Bruk CD-R-plater for å brenne musikk-CDer som du vil spille av i vanlige stereoanlegg. Mange
hjemmestereoanlegg og bilstereoanlegg kan ikke spille CD-RW-plater.
Du kan ikke opprette lyd-DVDer med Sonic DigitalMedia.
MP3-filer kan bare spilles av på MP3-spillere eller på datamaskiner som har MP3-programvare
installert.
DVD-spillere i alle hjemmekinoanlegg støtter ikke alle tilgjengelige DVD-formater. Du finner en liste
over hvilke formater DVD-spilleren støtter, i dokumentasjonen for DVD-spilleren eller ved å kontakte
produsenten.
Ikke fyll tomme CD-R- eller CD-RW-plater helt opp. Kopier for eksempel ikke en 650 MB stor fil til en
tom CD på 650 MB. CD-RW-stasjonen trenger 1-2 MB ledig plass for å fullføre brenningen.
Bruk en tom CD-RW-plate for å øve deg på CD-opptak til du har lært deg teknikken med CD-brenning.
Hvis du gjør en feil, kan du slette dataene på CD-RW-platen og prøve på nytt. Du kan også bruke en
tom CD-RW-plate for å teste musikkfilprosjekter før du brenner prosjektet til en tom CD-R-plate.
Flere opplysninger finner du på Sonics nettsted på
www.sonic.com
.
Bruke en mediekortleser (tilleggsutstyr)
Bruk mediekortleseren for å overføre data direkte til datamaskinen.
Mediekortleseren støtter følgende korttyper:
xD-Picture Card
SmartMedia (SMC)
CompactFlash Type I og II (CF I/II)
MicroDrive Card
SecureDigital Card (SD)
MultiMediaCard (MMC)
Memory Stick (MS/MS Pro)
Opplysninger om hvordan du installerer en mediekortleser finner du i "Installere en mediekortleser"
på side 101.
Sample
This manual is suitable for devices