Dell Dimension E520 user manual download

For Devices:Dell Dimension E520
Languages:Norwegian
Pages:166
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 166
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Dell™ Dimension™ E520
Brukerhåndbok
Modell DCSM
FlexBay for valgfri
diskettstasjon eller
mediekortleser
aktivitetslys for harddisk
mikrofonkontakt
kontakt for hodetelefon
Aktivitetslampe for
CD eller DVD
Utløserknapp for CD
eller DVD
diagnoselys
USB 2.0-kontakter (2)
dekselutløser
servicemerke
strømknapp/strømak
tivitetslys
strømkontakt
USB 2.0-kontakter (6)
valgfri VGA-skjermkontakt
(integrert)
nettverk
skort
lydkontakter (integrert) (6)
kortspor for PCI Express x16 (1),
PCI (2), PCI Express x1 (1)
PCI Express-grafikkort
Sample