Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 146
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
PCI Express x1-kortplats
Modell DCCY
Dell™ Dimension™ 9200C
Användarhandbok
*
Finns inte på alla datorer.
frontpanel-
lucka (tryck
för att öppna)
strömknapp
strömindikator
diagnostikindikatorer
hörlurskontakt
frontpanellucka (öppen)
mikrofonanslutning
varlfri diskettenhet
eller mediekortläsare*
nätverkskontakt
IEEE 1394-kontakt
spänningsomkopplare
USB 2.0-kontakter (6)
center/LFE-kontakt
modemkontakt
CD- eller DVD-
enhetsindikator
USB 2.0-kontakter (2)
IEEE 1394-kontakt
strömkontakt
inbyggd bildskärmskontakt
S/PDIF-utgång
sidosurround-ljudkontakt
PCI Express x16-kortplats
linjeutgångskontakt
linjeingångskontakt
bakre surround-
ljudkontakt
aktivitetsindikator
för hårddisk
mikrofonanslutning
Sample