Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Norwegian
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 150
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
PCI Express x1-kortspor
Modell DCCY
Dell™ Dimension™ 9200C
Brukerhåndbok
*
Finnes ikke på alle datamaskiner.
dør i frontpanel
(trykk for
å åpne)
av/på-knapp
strømlampe
diagnoselamper
hodetelefonkontakt
dør i frontpanel
(åpen)
mikrofonkontakt
diskettstasjon
(tilleggsutstyr) eller
mediekortleser*
nettverkskontakt
IEEE 1394-kontakt
spenningbryter
USB 2.0-kontakter (6)
senter/LFE-kontakt
modemkontakt
CD- eller DVD-stasjonslampe
USB 2.0-kontakter (2)
IEEE 1394-kontakt
strømkontakt
integrert skjermkontakt
S/PDIF-utkontakt
side surround sound-kontakt
PCI Express x16-kortspor
linje ut-kontakt
linje inn-kontakt
bakre surround
sound-kontakt
aktivitetslampe
for harddisk
mikrofonkontakt
Sample