Dell Dimension 9200C user manual download (Page 98 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 152
98
Fjernelse og installation af dele
Diskettedrev (Valgfri)
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
FORSIGTIG:
For at beskytte dig imod elektriske stød skal du altid koble computeren fra stikkontakten,
før du fjerner dækslet.
Fjernelse af et diskettedrev
1
Følg proceduren i “Inden du går i gang” på side 67.
2
Fjern cd/dvd-drevet (se “Fjernelse af et cd/dvd-drev” på side 90).
3
Træk op i udløserknappen til drevet, og træk drevet mod computerens bagside.
4
Løft forsigtigt, så du ikke beskadiger det tilsluttede grænsefladekabel, drevet bort fra computeren.
1
udløserknap til drev
2
diskettedrev
1
2
Sample
This manual is suitable for devices