Dell Dimension 9200C user manual download (Page 97 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 152
Fjernelse og installation af dele
97
4
Slut grænsefladekablet til bag på mediekortlæseren og til mediekortlæserstikket
på systemkortet.
5
Erstat cd/dvd-drevet (se “Installation af et cd/dvd-drev” på side 92).
6
Erstat harddisken (se “Installation af en harddisk” på side 87).
7
Sæt computerdækslet på igen (se “Genmontering af computerdækslet” på side 105).
BEMÆRKNING:
For at tilslutte et netværkskabel skal du først slutte kablet til netværksenheden
og derefter slutte det til computeren.
8
Slut computeren og enhederne til stikkontakten, og tænd for dem.
Se dokumentationen, som fulgte med drevet, for at få instruktioner vedrørende installation
af eventuel software, som er nødvendig for drevets funktion.
9
Åbn System Setup (se “System Setup (Systemopsætning)” på side 112), og vælg den
relevante indstilling for
Drive
(drev).
10
Kontrollér, at computeren fungerer, som den skal, ved at køre Dell Diagnostics
(se “Dell Diagnostics” på side 58).
1
grænsefladekabel
1
Sample
This manual is suitable for devices