Dell Dimension 9200C user manual download (Page 96 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 152
96
Fjernelse og installation af dele
Installation af en mediekortlæser
1
Følg proceduren i “Inden du går i gang” på side 67.
2
Tag mediekortlæseren ud af emballagen.
3
Skub drevet ind, indtil du fornemmer et klik eller føler, at drevet er forsvarligt installeret.
Sample
This manual is suitable for devices