Dell Dimension 9200C user manual download (Page 95 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 152
Fjernelse og installation af dele
95
5
Træk op i udløserknappen til drevet, træk mediekortlæseren mod computerens bagside, og løft herefter
for at fjerne drevet fra computeren.
1
udløserknap til drev
2
mediekortlæser
1
2
Sample
This manual is suitable for devices