Dell Dimension 9200C user manual download (Page 94 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 152
94
Fjernelse og installation af dele
Mediekortlæser
Se “Brug af en mediekortlæser (ekstraudstyr)” på side 19 for oplysninger om brug af mediekortlæseren.
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne, som findes
i
Produktinformationsvejledningen
.
BEMÆRKNING:
For at undgå at beskadige komponenter inden i computeren skal du aflade dig selv for
statisk elektricitet, før du berører computerens elektroniske komponenter. Du kan aflade dig selv ved at berøre
en umalet metaloverflade på computerchassiset.
Fjernelse af en mediekortlæser
1
Følg proceduren i “Inden du går i gang” på side 67.
2
Fjern cd/dvd-drevet (se “Fjernelse af et cd/dvd-drev” på side 90).
3
Fjern harddisken (se “Fjernelse af en harddisk” på side 86).
4
Fjern grænsefladekablet bag på mediekortlæseren og fra mediekortlæserstikket på systemkortet
(se “Systemkortkomponenter” på side 72).
1
grænsefladekabel
2
Mediekortlæserstik
1
2
Sample
This manual is suitable for devices