Dell Dimension 9200C user manual download (Page 93 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 152
Fjernelse og installation af dele
93
4
Anbring forsigtigt drevet, indtil det klikker på plads.
5
Kontrollér alle kabelforbindelser, og arrangér kablerne, så de ikke blokerer for luftstrømmen
fra blæseren og ventilationen. ventilationsåbninger.
6
Sæt computerdækslet på igen (se “Genmontering af computerdækslet” på side 105).
7
Slut computeren og enhederne til stikkontakten, og tænd for dem.
8
Se dokumentationen, som fulgte med drevet, for at få instruktioner vedrørende installation
af eventuel software, som er nødvendig for drevets funktion.
9
Åbn System Setup (Systemopsætning) (se “System Setup (Systemopsætning)” på side 112),
og vælg den relevante indstilling for
Drive
(drev).
10
Kontrollér, at computeren fungerer, som den skal, ved at køre Dell Diagnostics (se “Dell Diagnostics”
på side 58).
1
cd/dvd-drev
2
Cd/dvd-drev-beslag
1
2
Sample
This manual is suitable for devices