Dell Dimension 9200C user manual download (Page 92 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 152
92
Fjernelse og installation af dele
Installation af et cd/dvd-drev
1
Pak drevet ud, og klargør det til installation.
Se dokumentationen, som fulgte med drevet, for at få bekræftet, at det er konfigureret
til din computer.
2
Slut net- og datakablerne til drevet.
3
Slut datakablet til systemkortetstikket på systemkortet.
1
datakabel
2
netkabel
3
systemkortstik
2
1
3
Sample
This manual is suitable for devices