Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 152
90
Fjernelse og installation af dele
Cd/dvd-drev
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne
i
Produkt informationsvejledningen
.
FORSIGTIG:
For at beskytte dig imod elektriske stød skal du altid koble computeren fra stikkontakten,
før du fjerner computerdækslet.
Fjernelse af et cd/dvd-drev
1
Følg procedurerne i “Inden du går i gang” på side 67.
2
Læg computeren om på siden, så systemkortet er nederst indvendigt i computeren.
BEMÆRKNING:
Træk ikke drevet ud af computeren ved at trække i drevkablerne. Hvis du gør det,
kan det beskadige kablerne og kabelstikkene.
3
Træk op i udløserknappen til drevet, og træk drevet mod computerens bagside.
4
Løft forsigtigt, så du ikke beskadiger det tilsluttede grænsefladekabel, drevet bort fra computeren.
5
Fjern datakablet fra stikket på systemkortet.
1
udløserknap til drev
2
cd/dvd-drev
1
2
Sample