Dell Dimension 9200C user manual download (Page 9 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 152
Sådan finder du oplysninger
9
Sådan finder du oplysninger
BEMÆRK:
Visse funktioner eller medier kan være valgfrie og følger ikke nødvendigvis med computeren. Nogle
funktioner eller medier er muligvis ikke tilgængelige i visse lande.
BEMÆRK:
Denne brugervejledning findes i PDF-format på adressen support.dell.com.
BEMÆRK:
Yderligere oplysninger følger eventuelt med computeren.
Hvad søger du?
Find det her
Et diagnosticeringsprogram til min computer
Drivere til min computer
Dokumentationen til min enhed
Desktop System Software (DSS)
Cd'en Drivers and Utilities (ResourceCD)
BEMÆRK:
Cd'en
Drivers and Utilities
kan være valgfri
og følger ikke nødvendigvis med computeren.
Dokumentation og drivere er allerede installeret på din
computer. Du kan bruge cd'en
Drivers and Utilities
til
at geninstallere drivere (se “Geninstallation af drivere”
på side 61), køre Dell Diagnostics (se “Dell Diagnostics”
på side 58) eller få adgang til dokumentationen.
Vigtigt-filer kan være
inkluderet på din cd
med de nyeste opdaterin-
ger om tekniske ændringer
til computeren eller med
avanceret teknisk refe-
rencemateriale til tekni-
kere og erfarne brugere.
BEMÆRK:
Driver- og dokumentationsopdateringer findes
på adressen
support.dell.com
.
Oplysninger om garanti
Betingelser og vilkår (kun USA)
• Sikkerhedsinstruktioner
Lovgivningsmæssige oplysninger
Oplysninger om ergonomi
• Slutbrugerlicensaftale
Dell™ Produktinformationsvejledning
Sample
This manual is suitable for devices