Dell Dimension 9200C user manual download (Page 89 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 152
Fjernelse og installation af dele
89
4
Kontrollér alle stik for at sikre, at de er korrekt kabelforbundet og anbragt.
5
Skyd forsigtigt drevet ind i den åbne bås, indtil harddiskens plasticknap tager fat i harddiskholderen
på chassiset.
BEMÆRK:
Plasticknappen passer ind i et lille, rektangulært hul i chassiset. Det rektangulære hul er større
end de andre små huller på chassisets bagside.
6
Justér skruehullerne med skruerne rettet op mod holderen til kølekappen.
7
Pres blidt den blå tap på hver side af drevet, indtil du hører et klik.
8
Sæt computerdækslet på igen (“Genmontering af computerdækslet” på side 105).
BEMÆRKNING:
For at tilslutte et netværkskabel skal du først slutte kablet til netværksstikket i væggen og derefter
slutte det til computeren.
9
Slut computeren og enhederne til stikkontakter, og tænd for dem.
Se dokumentationen, som fulgte med drevet, for at få instruktioner vedrørende installation
af eventuel software, som er nødvendig for drevets funktion.
1
tapper (2)
2
harddisk
3
harddiskholder på chassiset
4
plasticknap til harddisk
1
2
3
4
Sample
This manual is suitable for devices