Dell Dimension 9200C user manual download (Page 87 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 152
Fjernelse og installation af dele
87
3
Løft drevet ud af computeren, og kobl net- og harddiskkablerne fra drevet.
Installation af en harddisk
1
Pak udskiftningsharddisken ud, og klargør den til installation.
2
Se dokumentationen til drevet for at få bekræftet, at det er konfigureret til din computer.
BEMÆRK:
Hvis der ikke er monteret plastbeslag på udskiftningsharddisken, skal du afmontere beslaget på
den eksisterende harddisk. Sæt beslaget på det nye drev.
1
netkabel
2
harddiskkabel eller seriel ATA-datakabel
2
1
Sample
This manual is suitable for devices