Dell Dimension 9200C user manual download (Page 86 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 152
86
Fjernelse og installation af dele
Harddisk
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
FORSIGTIG:
For at beskytte dig imod elektriske stød skal du altid koble computeren fra stikkontakten,
før du fjerner dækslet.
BEMÆRKNING:
Hvis du vil undgå at beskadige drevet, må du ikke anbringe det på en hård overflade.
Anbring i stedet drevet på en blød overflade, som f.eks. en skumgummipude, der kan beskytte det tilstrækkeligt.
BEMÆRKNING:
Hvis du vil udskifte en harddisk, der indeholder data, som du ønsker at beholde,
skal du sikkerhedskopiere dine filer, før du indleder denne procedure.
Se dokumentationen til drevet for at få bekræftet, at det er konfigureret til din computer.
Fjernelse af en harddisk
1
Følg proceduren i “Inden du går i gang” på side 67.
2
Tryk ind på de blå tapper i hver side af drevet, og træk drevet op og ud af computeren.
BEMÆRKNING:
Træk ikke drevet ud af computeren ved at trække i drevkablerne. Hvis du gør det,
kan det beskadige kablerne og kabelstikkene.
1
tapper (2)
2
harddisk
1
2
Sample
This manual is suitable for devices