Dell Dimension 9200C user manual download (Page 85 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 152
Fjernelse og installation af dele
85
Netkabelstik
Når du skal tilslutte et drev med netkablet, skal du finde strøminputstikket på systemkortet.
Tilslutning og frakobling af drevkabler
Når du tilslutter og frakobler et seriel ATA-datakabel
, skal du holde i de sorte stik i hver ende af kablet.
De serielle ATA-grænsefladestik har en kile til korrekt isætning, dvs. et indhak eller en manglende
pin på ét af stikkende passer til en tap eller et udfyldt hul på det andet stik.
1
strøminputstik
2
strømkabelstik
2
1
Sample
This manual is suitable for devices