Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 152
Fjernelse og installation af dele
83
Fjernelse af PCI Express-kort
1
Følg procedurerne i “Inden du går i gang” på side 67.
2
Om nødvendigt skal du frakoble eventuelle kabler, der er tilsluttet kortet.
3
Træk forsigtigt fastholdelsestappen tilbage, tag fat om kortet ved at holde i dets øverste hjørner,
og træk det derefter forsigtigt ud af stikket.
4
Hvis kortet fjernes permanent, skal du indsætte en blindbøjle i den tomme kortslotåbning.
BEMÆRK:
Det er nødvendigt at installere blindbøjler i tomme kortslotåbninger for at opretholde computerens
FCC-certificering. Bøjlerne forhindrer desuden, at støv og snavs trænger ind i computeren.
5
Sæt computerdækslet på igen (se “Genmontering af computerdækslet” på side 105), slut computeren
og enhederne til stikkontakter igen, og tænd derefter for dem.
6
Afinstallér kortets driver.
Drives (Drev)
Computeren understøtter en kombination af følgende enheder:
Ét SATA-drev (seriel ATA)
Ét FlexBay-drev (valgfrit diskettedrev eller mediekortlæser)
Ét cd- eller dvd-drev
1
FlexBay til valgfrit diskettedrev eller
Mediekortlæser (under cd/dvd-drev)
2
cd/dvd-drev
3
harddisk
1
3
2
Sample