Dell Dimension 9200C user manual download (Page 82 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 152
82
Fjernelse og installation af dele
10
Luk kortfastholdelsesdækslet helt.
BEMÆRKNING:
Kortkabler må ikke føres hen over eller bag om kortene. Kabler, der føres hen over kortene,
kan forhindre, at computerdækslet kan lukkes helt, eller de kan beskadige udstyret.
11
Tilslut de kabler, der skal sluttes til kortet.
Se dokumentationen, der fulgte med kortet for oplysninger om dets kabelforbindelser.
BEMÆRKNING:
For at tilslutte et netværkskabel skal du først slutte kablet til netværksenheden og derefter slutte
det til computeren.
12
Sæt computerdækslet på igen (se “Genmontering af computerdækslet” på side 105), slut computeren
og enhederne til stikkontakter igen, og tænd derefter for dem.
13
Installér eventuelle drivere, der er nødvendige for kortet, som beskrevet i dokumentationen til kortet.
1
fastholdelsesarm
2
PCI Express-kort
3
kantstik
4
kortstik
3
4
2
1
Sample
This manual is suitable for devices