Dell Dimension 9200C user manual download (Page 81 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 152
Fjernelse og installation af dele
81
5
Klargør kortet til installation.
Se dokumentationen, som fulgte med kortet, for oplysninger om, hvordan du konfigurerer kortet,
laver interne forbindelser eller på anden måde tilpasser kortet til din computer.
FORSIGTIG:
Visse netværkskort starter automatisk computeren, når de sluttes til et netværk. For at sikre
dig imod elektriske stød skal du sørge for at koble computeren fra stikkontakten, før du installerer kort.
6
Anbring kortet i stikket, og tryk ned. Kontrollér, at kortet er korrekt anbragt i stikket.
7
Hvis du vil installere kortet i x16-kortstikket, skal du anbringe det, så fastholdelsesslotten er rettet
ind på linje med fastholdelsestappen og trække forsigtigt i fastholdelsestappen.
8
Anbring kortet i stikket, og tryk ned. Kontrollér, at kortet er korrekt anbragt i stikket.
9
Før du lukker kortfastholdelsesdækslet, skal du kontrollere, at:
Oversiden af alle kort og blindbøjler flugter med justeringslinjen.
Indhakket øverst på kortet eller blindbøjlen passer rundt om justeringsstyret.
1
kort ikke korrekt anbragt
2
bøjle i slotten
3
bøjlen har sig fast uden for slotten
4
kort korrekt anbragt
4
1
2
3
Sample
This manual is suitable for devices