Dell Dimension 9200C user manual download (Page 80 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 152
80
Fjernelse og installation af dele
Installation af PCI Express-kort
1
Følg procedurerne i “Inden du går i gang” på side 67.
2
Tryk forsigtigt på udløsertappen på kortfastholdelsesdækslets inderside for at åbne dækslet.
Fordi lågen er fastmonteret, forbliver den i åben stilling.
3
Hvis du vil installere et nyt kort, skal du fjerne blindbøjlen for at få en tom kortslotåbning og derefter
fortsætte med trin 5.
4
Hvis du vil udskifte et kort, der allerede er installeret i computeren, skal du fjerne kortet.
Om nødvendigt skal du frakoble eventuelle kabler, der er tilsluttet kortet. Hold i kortets øverste hjørner,
og træk det forsigtigt ud af stikket.
1
tap på fastholdelsesarm
2
PCI Express-kort
3
kantstik
4
kortstik
5
fastholdelsestap
6
sikring af slot
3
4
5
6
2
1
Sample
This manual is suitable for devices