Dell Dimension 9200C user manual download (Page 79 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 152
Fjernelse og installation af dele
79
Kort
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne, som findes
i
Produktinformationsvejledningen
.
BEMÆRKNING:
For at undgå at beskadige komponenter inden i computeren skal du aflade dig selv for
statisk elektricitet, før du berører computerens elektroniske komponenter. Du kan aflade dig selv ved at berøre
en umalet metaloverflade på computerchassiset.
Din Dell™-computer indeholder følgende slots til PCI Express-kort:
Én PCI Express x16-kortslot
Én PCI Express x1-kortslot
BEMÆRK:
Slottene til PCI Express x16- og PCI Express x1-kort er slots i halv højde.
Hvis du vil installere eller udskifte et PCI Express-kort, skal du følge procedurerne beskrevet i næste
afsnit. Se “Fjernelse af PCI Express-kort” på side 83, hvis du vil fjerne, men ikke udskifte, et kort.
Hvis du vil udskifte et kort, skal du fjerne den aktuelle kortdriver fra operativsystemet.
1
PCI Express x16-kort
2
PCI Express x1-kort
3
PCI Express x1-kortslot
4
PCI Express x16-kortslot
1
4
2
3
Sample
This manual is suitable for devices