Dell Dimension 9200C user manual download (Page 78 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 152
78
Fjernelse og installation af dele
6
Indsæt modulet i stikket, indtil modulet klikker på plads.
Hvis modulet indsættes korrekt, klikker fastgørelsesklemmerne på plads i indhakkene
i hver ende af modulet.
7
Sæt computerdækslet på igen (se “Genmontering af computerdækslet” på side 105).
BEMÆRKNING:
For at tilslutte et netværkskabel skal du først slutte kablet til netværksenheden og derefter
slutte det til computeren.
8
Slut computeren og enhederne til stikkontakter, og tænd for dem.
9
Højreklik på ikonen
Denne computer
, og klik på
Egenskaber
.
10
Klik på fanen
Generelt
.
11
For at få bekræftet, at hukommelsen er installeret korrekt, kan du kontrollere den viste mængde
hukommelse (RAM).
Fjernelse af hukommelse
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne, som findes
i
Produktinformationsvejledningen
.
BEMÆRKNING:
For at undgå at beskadige komponenter inden i computeren skal du aflade dig selv for statisk
elektricitet, før du berører computerens elektroniske komponenter. Du kan aflade dig selv ved at berøre en umalet
metaloverflade på computerchassiset.
1
Følg procedurerne i “Inden du går i gang” på side 67.
2
Tryk fastgørelsesklemmerne i hver ende af hukommelsesmodulstikket udad.
3
Tag fat om modulet, og træk det op.
Hvis du har problemer med at få modulet ud, kan du forsigtigt bevæge det frem og tilbage for at tage
det ud af stikket.
Sample
This manual is suitable for devices