Dell Dimension 9200C user manual download

For Devices:Dell Dimension 9200C
Languages:Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 152
76
Fjernelse og installation af dele
Installation af hukommelse
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne, som findes
i
Produktinformationsvejledningen
.
BEMÆRKNING:
For at undgå at beskadige komponenter inden i computeren skal du aflade dig selv for statisk
elektricitet, før du berører computerens elektroniske komponenter. Du kan aflade dig selv ved at berøre en umalet
metaloverflade på computerchassiset.
1
Følg procedurerne i “Inden du går i gang” på side 67.
2
Fjern cd/dvd-drevet (se “Fjernelse af et cd/dvd-drev” på side 90).
3
Fjern den valgfrie mediekortlæser eller det valgfrie diskettedrev (se “Fjernelse af en mediekortlæser”
på side 94 eller “Fjernelse af et diskettedrev” på side 98), hvis installeret.
4
Tryk fastgørelsesklemmerne i hver ende af hukommelsesmodulstikket udad.
1
hukommelsesstik nærmest processoren
2
fastgørelsesklemme (2)
3
stik
2
3
1
Sample