Dell Dimension 9200C user manual download (Page 71 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 152
Fjernelse og installation af dele
71
Computeren set indvendigt
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne, som findes
i
Produktinformationsvejledningen
.
FORSIGTIG:
For at sikre dig imod elektriske stød skal du altid koble computeren fra stikkontakten, før du åbner
dækslet.
1
udløserknap til drev
2
cd/dvd-drev
3
strømforsyning og blæser
4
harddisk
5
heat-sink-enhed
6
tænd/sluk-knap
7
frontpanellåge
3
4
5
6
7
1
2
Sample
This manual is suitable for devices