Dell Dimension 9200C user manual download (Page 70 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 152
70
Fjernelse og installation af dele
5
Træk dækslets frigørelsesknap på toppanelet bagud.
6
Find de to hængseltapper på computerens nederste kant.
7
Tag fat i computerens sider, drej dækslet op, og brug de nederste hængsler som vægtstangspunkter.
8
Fjern dækslet fra hængseltapperne, og sæt det til side et sikkert sted.
1
computerdæksel
2
frigørelsesknap til dæksel
3
sikkerhedskabelstik
2
3
1
Sample
This manual is suitable for devices