Dell Dimension 9200C user manual download (Page 69 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 152
Fjernelse og installation af dele
69
Fjernelse af computerdækslet
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
1
Luk computeren med
Start
-menuen (se “Slukning af computeren” på side 67).
BEMÆRKNING:
For at frakoble et netværkskabel skal du først tage kablet ud af computeren og derefter
tage det ud af netværksstikket i væggen.
2
Kobl alle telefon- eller telekommunikationsledninger fra computeren.
3
Kobl computeren og alle tilsluttede enheder fra stikkontakter, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen
for at jorde systemkortet.
FORSIGTIG:
For at sikre dig imod elektriske stød skal du altid koble computeren fra stikkontakten,
før du åbner dækslet.
BEMÆRKNING:
Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads til det aftagne dæksel – mindst 30 cm plads
på skrivebordet.
BEMÆRKNING:
Sørg for at arbejde på en plan, beskyttet overflade, så du undgår at ridse computeren
eller overfladen, som den hviler på.
4
Læg computeren om på siden, således at computerdækslet vender opad.
Sample
This manual is suitable for devices