Dell Dimension 9200C user manual download (Page 68 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 152
68
Fjernelse og installation af dele
Inden du foretager arbejde inden i computeren
Følg nedenstående sikkerhedsretningslinjer for at beskytte computeren imod potentiel beskadigelse
og af hensyn til din personlige sikkerhed.
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
FORSIGTIG:
Håndtér komponenter og kort med omhu. Berør ikke komponenterne eller kontakterne på kortet.
Hold et kort i kanterne eller i metalmonteringsbeslaget. Komponenter, som f.eks. en processor, skal holdes
i kanterne, ikke i benene.
BEMÆRKNING:
Kun en certificeret servicetekniker må udføre reparationer på computeren. Beskadigelse
som følge af service, der ikke er autoriseret af Dell, er ikke dækket af garantien.
BEMÆRKNING:
Når du frakobler et kabel, skal du trække i dets stik eller i dets aflastningsløkke, ikke i selve
kablet. Visse kabler er forsynet med et stik med låsetapper. Hvis du vil frakoble et kabel af denne type, skal du
trykke låsetapperne ind, før du trækker kablet ud. Stikkene skal trækkes lige ud for at undgå, at benene på
stikkene bøjes. Inden du tilslutter kablet, skal du sikre, at begge stik vender rigtigt og indføres lige i stikket.
BEMÆRKNING:
Hvis du vil undgå at beskadige computeren, skal du udføre følgende procedure, før du begynder
at udføre arbejde inden i computeren.
1
Sluk for computeren (se “Slukning af computeren” på side 67).
BEMÆRKNING:
For at frakoble et netværkskabel skal du først tage kablet ud af computeren og derefter tage
det ud af netværksstikket i væggen.
2
Kobl alle telefon- eller netværkskabler fra computeren.
3
Kobl computeren og alle tilsluttede enheder fra stikkontakter, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen
for at jorde systemkortet.
FORSIGTIG:
For at sikre dig imod elektriske stød skal du altid koble computeren fra stikkontakten, før du åbner
dækslet.
4
Tag computerdækslet af (se “Fjernelse af computerdækslet” på side 69).
BEMÆRKNING:
Før du berører noget inden i computeren, skal du jordforbinde dig selv ved at berøre en umalet
metaloverflade, som f.eks. metallet bag på computeren. Mens du arbejder, skal du med jævne mellemrum berøre
en umalet metaloverflade for at aflade statisk elektricitet, som kan beskadige de indvendige komponenter.
Sample
This manual is suitable for devices