Dell Dimension 9200C user manual download (Page 67 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 152
Fjernelse og installation af dele
67
Fjernelse og installation af dele
Inden du går i gang
Dette kapitel indeholder procedurer til fjernelse og installation af komponenterne i computeren.
Medmindre andet er angivet, antager hver af procedurerne, at følgende betingelser er opfyldt:
Du har udført trinnene i “Slukning af computeren” på side 67 og “Inden du foretager
arbejde inden i computeren” på side 68.
Du har læst sikkerhedsinstruktionerne i din Dell™
Produktinformationsvejledning.
En komponent kan udskiftes – eller hvis den anskaffes separat – installeres ved
at udføre proceduren for fjernelse i omvendt rækkefølge.
Anbefalet værktøj
Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj:
Lille, almindelig skruetrækker
Stjerneskruetrækker
Slukning af computeren
BEMÆRKNING:
For at undgå at miste data skal du gemme og lukke alle åbne filer og afslutte alle
åbne programmer, før du slukker for computeren.
1
Luk operativsystemet ned:
a
Gem og luk alle åbne filer, afslut alle åbne programmer, klik på
Start
, og klik derefter
Luk computeren
.
b
I vinduet
Luk computeren
skal du klikke på
Luk
.
Computeren slukkes, når nedlukningen af operativsystemet er færdig.
2
Kontrollér, at der er slukket for computeren og eventuelt tilsluttede enheder. Hvis computeren
og tilsluttede enheder ikke blev slukket automatisk, da du lukkede operativsystemet ned,
skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i fire sekunder.
Sample
This manual is suitable for devices