Dell Dimension 9200C user manual download (Page 66 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 152
66
Fejlfindingsværktøjer
Fjernelse af Dell PC Restore
BEMÆRKNING:
Fjernelse af Dell PC Restore fra harddisken sletter permanent hjælpeprogrammet PC Restore
fra computeren. Når du har fjernet Dell PC Restore, vil du ikke kunne bruge det til at gendanne computerens
operativsystem.
Dell PC Restore sætter dig i stand til at gendanne harddisken til den driftstilstand, den var i, da du
købte computeren. Det anbefales, at du
ikke
fjerner PC Restore fra computeren – heller ikke for at
opnå ekstra plads på harddisken. Hvis du fjerner PC Restore fra harddisken, vil du aldrig kunne hente
det igen, og du vil ikke kunne bruge PC Restore til at sætte computerens operativsystem tilbage til dets
oprindelige tilstand.
1
Log på computeren som lokal administrator.
2
I Windows Stifinder skal du gå til
c:\dell\utilities\DSR
.
3
Dobbeltklik på filnavnet
DSRIRRemv2.exe
.
BEMÆRK:
Hvis du ikke logger på som lokal administrator, vises en meddelelse om, at du skal logge
på som administrator. Klik på
Afslut
, og log derefter på som lokal administrator.
BEMÆRK:
Hvis partitionen til PC Restore ikke findes på computerens harddisk, vises en meddelelse om,
at partitionen ikke blev fundet. Klik på
Afslut
. Der er ingen partition at slette.
4
Klik på
OK
for at fjerne PC Restore-partitionen på harddisken.
5
Klik på
Ja
, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.
PC Restore-partitionen slettes, og den nu tilgængelige, ledige plads på disken føjes til den ledige
pladstildeling på harddisken.
6
Højreklik på
Lokal disk (C:)
i Windows Stifinder, klik på
Egenskaber
, og kontrollér, at den ekstra
diskplads er tilgængelig som angivet med en øget værdi for
Ledig plads
.
7
Klik på
Udfør
for at lukke vinduet
Fjernelse af PC Restore
.
8
Genstart computeren.
Sample
This manual is suitable for devices