Dell Dimension 9200C user manual download (Page 64 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 152
64
Fejlfindingsværktøjer
Fortryd sidste systemgendannelse
BEMÆRKNING:
Inden du fortryder den sidste systemgendannelse, skal du gemme og lukke alle åbne
filer og lukke alle åbne programmer. Du må ikke ændre, åbne eller slette filer eller programmer,
før systemgendannelsen er udført.
1
Klik på
Start
, vælg
Alle programmer
Tilbehør
Systemværktøjer
, og klik derefter
Systemgendannelse
.
2
Kontrollér, at
Fortryd sidste gendannelse
er markeret, og klik derefter på
Næste
.
3
Under
Bekræft fortrydelse af sidste gendannelse
, klik på
Næste
.
Systemgendannelsesprocessen samler nødvendige data, og genstarter derefter computeren.
4
Under
Fortrydelse er udført
(efter computer har genstartet), klik på
OK
.
Aktivering af Systemgendannelse
Hvis du geninstallerer Windows XP med mindre end 200 MB ledig harddiskplads, deaktiveres
Systemgendannelse automatisk. Hvis du vil se, om Systemgendannelse er deaktiveret, kan du
gøre følgende:
1
Klik på
Start
, og klik derefter på
Kontrolpanel.
2
Under
Vælg en kategori
skal du klikke på
Ydelse og vedligeholdelse
.
3
Klik på
System
.
4
I vinduet
Egenskaber for system
skal du klikke på fanen
Systemgendannelse
.
5
Kontrollér, at
Deaktiver Systemgendannelse
ikke er markeret.
BEMÆRK:
For at deaktivere systemgendannelse skal du afkrydse
Deaktiver Systemgendannelse
.
Sample
This manual is suitable for devices