Dell Dimension 9200C user manual download (Page 63 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 152
Fejlfindingsværktøjer
63
Brug af Microsoft
Windows XP Systemgendannelse
Microsoft Windows XP-operativsystemet indeholder Systemgendannelse, der gør det muligt at gendanne
computeren til en tidligere driftstilstand (uden at datafiler påvirkes), hvis ændringer til hardware,
software eller andre systemindstillinger har medført, at computeren er i en ikke-ønskelig driftstilstand.
Se Windows Hjælp og support for oplysninger om brug af Systemgendannelse.
BEMÆRKNING:
Tag jævnligt sikkerhedskopier af dine datafiler. Systemgendannelse overvåger eller gendanner
ikke dine datafiler.
BEMÆRK:
Procedurerne i dette dokument er udformet til standardvisning i Windows, så de fungerer muligvis
ikke, hvis din Dell-computer er indstillet til klassisk visning i Windows.
Oprettelse af et gendannelsespunkt
1
Klik på
Start
, og klik derefter på
Hjælp og support
.
2
Klik på
Systemgendannelse
.
3
Følg instruktionerne på skærmen.
Gendannelse af computeren til en tidligere driftstilstand
BEMÆRKNING:
Før du gendanner en tidligere driftstilstand på computeren, skal du gemme og lukke alle
åbne filer og lukke alle åbne programmer. Du må ikke ændre, åbne eller slette filer eller programmer,
før systemgendannelsen er udført.
BEMÆRK:
Hvis der opstår et problem efter installation af en enhedsdriver, skal du først prøve at løse problemet
med Windows XP Device Driver Rollback (Annullering af opdatering af enhedsdrivere) (se “Brug af Windows XP
Device Driver Rollback (Annullering af opdatering af enhedsdrivere)” på side 61).
1
Klik på
Start
, vælg
Alle programmer
Tilbehør
Systemværktøjer
, og klik derefter på
Systemgendannelse
.
2
Kontrollér, at
Gendan min computer til et tidligere tidspunkt
er markeret, og klik derefter på
Næste
.
3
Under
Vælg et gendannelsespunkt
, klik på den kalenderdato og det gendannelsespunkt, som du vil
gendanne din computer til, og klik derefter på
Næste
.
BEMÆRK:
Kalenderdatoer med tilgængelige gendannelsespunkter vises med fed skrift. Hvis en
kalenderdato kun har ét gendannelsespunkt, vælges dette automatisk.
4
Under
Bekræft valg af gendannelsespunkt
, klik på
Næste
.
Systemgendannelsesprocessen samler nødvendige data, og genstarter derefter computeren.
5
Under
Gendannelsen er udført
(efter computer har genstartet), klik på
OK
.
BEMÆRK:
Efter at din computer er blevet gendannet til en tidligere drifttilstand, kan du gentage gendannel-
sesprocessen og bruge et nyt gendannelelsespunkt, eller du kan annullere gendannelsen og sætte computeren
tilbage til dens oprindelige driftstilstand.
Sample
This manual is suitable for devices