Dell Dimension 9200C user manual download (Page 62 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 152
62
Fejlfindingsværktøjer
9
Klik på
Opdater driver
.
10
Klik på
Installere fra en liste eller en bestemt placering (avanceret)
, og klik derefter på
Næste
.
11
Klik for at markere
Inkluder denne placering i søgningen
, og klik derefter på
Gennemse
og naviger
til der, hvor driverfilerne findes på din harddisk.
12
Når navnet på den relevante driver vises, skal du klikke på
Næste
.
13
Klik på
Udfør
, og genstart computeren.
Hvis Device Driver Rollback (Annullering af opdatering af enhedsdrivere) og manuel geninstallering ikke
løser problemet, kan du anvende Systemgendannelse for at sætte computeren tilbage til den driftstil-
stand, den var i, før du installerede den nye driver (se “Brug af Microsoft
Windows XP
Systemgendannelse” på side 63).
Afhjælpning af software- og hardwareinkompatibilitetsproblemer
Hvis en enhed enten ikke findes under operativsystemopsætningen eller findes, men er forkert
konfigureret, kan du bruge Hardware Troubleshooter til at afhjælpe inkompatibilitetsproblemet.
1
Klik på
Start
, og klik derefter på
Hjælp og support
.
2
Skriv
hardware troubleshooter
i feltet
Søg
, og klik derefter på pilen for at starte søgningen.
3
Klik på
Hardware Troubleshooter
på listen
Søgeresultater
.
4
I listen
Hardware Troubleshooter
skal du klikke på
I need to resolve a hardware conflict on my
computer
og derefter klikke på
Next
.
Gendannelse af operativsystemet
Du kan gendanne operativsystemet på følgende måder:
Microsoft Windows XP Systemgendannelse sætter computeren tilbage til en tidligere driftstilstand
uden at påvirke datafiler.
Dell PC Restore by Symantec gendanner harddisken til den driftstilstand, den var i, da du købte
computeren. Dell PC Restore sletter permanent alle data på harddisken og fjerner eventuelle
programmer, som du har installeret, efter at du modtog computeren.
BEMÆRK:
Dell PC Restore er kun tilgængelig på computere, der er købt i visse regioner.
Sample
This manual is suitable for devices