Dell Dimension 9200C user manual download (Page 59 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 152
Fejlfindingsværktøjer
59
Hovedmenuen i Dell Diagnostics
Følgende tests kan køres fra
hovedmenuen
i Dell Diagnostics:
Hvis der findes et problem under en test, vises en meddelelse med en fejlkode og en beskrivelse
af problemet. Skriv fejlkoden og problembeskrivelsen ned nøjagtigt som de vises, og følg anvisningerne
på skærmen. Hvis du ikke kan afhjælpe fejltilstanden, kan du kontakte Dell (se
“Kontakt Dell” på side 125
).
BEMÆRK:
Servicemærkaten for din computer findes øverst i hver testskærm. Når du kontakter Dell Support,
skal du have dit servicemærkatnummer parat.
Følgende faneblade giver yderligere oplysninger til tests, der køres fra valgmulighederne
Custom Test
eller
Symptom Tree
:
Valgmulighed
Funktion
Express Test
Udfører en hurtig test af systemenhederne. Denne test tager typisk
10-20 minutter og kræver ingen indgreb fra din side. Kør
Express Test
først for at øge chancen for at finde problemet hurtigt.
Extended Test
Udfører en grundig test af systemenhederne. Denne test tager mere end
en time og kræver, at du besvarer spørgsmål ind imellem.
Custom Test
Tester en specifik enhed i systemet og kan anvendes til at tilpasse de tests
du vil køre.
Symptom Tree
Viser de mest almindeligt forekommende symptomer og gør det muligt
at vælge en test baseret på symptomet på det problem, du har.
Fane
Function
Results
Viser resultaterne af testen og eventuelt fundne fejltilstande.
Errors
Viser fundne fejltilstande, fejlkoder og problembeskrivelsen.
Help
Beskriver testen og angiver eventuelt krav til kørsel af testen.
Konfiguration
(Kun Custom Test)
Viser hardwarekonfigurationen for den valgte enhed.
Dell Diagnostics henter konfigurationsoplysninger for alle enheder fra System
Setup (Systemopsætning), hukommelse og forskellige interne test og viser
oplysningerne på listen over enheder i venstre rude på skærmen.
BEMÆRK:
Listen over enheder viser muligvis ikke navnene på alle de
komponenter, der er installeret på computeren, eller alle de enheder, der er sluttet
til computeren.
Parametre
(Kun Custom Test)
Gør det muligt at tilpasse testen ved at ændre testindstillinger.
Sample
This manual is suitable for devices