Dell Dimension 9200C user manual download (Page 58 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 152
58
Fejlfindingsværktøjer
Dell Diagnostics
FORSIGTIG:
Før du går i gang med procedurerne i dette afsnit, skal du se sikkerhedsinstruktionerne,
som findes i
Produktinformationsvejledningen
.
Hvornår skal du anvende Dell Diagnostics
Hvis du har problemer med computeren, kan du udføre kontrol som anført i “Problemløsning” på side 35
og køre Dell Diagnostics, før du kontakter Dell for at få teknisk assistance.
BEMÆRK:
Dell Diagnostics fungerer kun på Dell-computere.
Start af Dell Diagnostics
1
Tænd for (eller genstart) computeren.
2
Når DELL-logoet vises, skal du omgående trykke på <F12>.
BEMÆRK:
Tastaturfejl kan forekomme når en tast holdes nede i længere tid ad gangen. For at undgå
eventuel tastaturfejl, skal du trykke på og slippe <F12> med jævne mellemrum for at åbne
Boot Device Menu
(Menuen Startenhed).
Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du fortsat vente, indtil du ser skrivebordet
i Microsoft
®
Windows
®
. Derefter skal du lukke computeren ned og forsøge igen.
3
I
Boot Device Menu
(Menuen Startenhed) skal du bruge op- og ned-pilene eller trykke på det
relevante nummer på tastaturet for at fremhæve
Boot to Utility Partition
(Start til programpartition),
og derefter trykke på <Enter>.
BEMÆRK:
Funktionen Quickboot ændrer kun startrækkefølgen for den aktuelle enhed. Når computeren
genstartes, starter den op i henhold til den startrækkefølge, der er angivet i systemopsætningen.
4
I
hovedmenuen
i Dell Diagnostics skal du venstreklikke med musen, eller trykke på tasten <Tab> og
derefter <Enter> for at vælge den test du vil køre (se “Hovedmenuen i Dell Diagnostics” på side 59).
BEMÆRK:
Skriv fejlkoden og problembeskrivelsen ned nøjagtigt som de vises, og følg anvisningerne
på skærmen.
5
Når alle tests er gennemført, skal du lukke testvinduet for at vende tilbage til
hovedmenuen
i Dell Diagnostics.
6
Luk vinduet
Main Menu
(Hovedmenu)
for at afslutte Dell Diagnostics og genstarte computeren.
Sample
This manual is suitable for devices