Dell Dimension 9200C user manual download (Page 57 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 152
Fejlfindingsværktøjer
57
Der er opstået en anden fejl.
Kontrollér, at alle harddisk-
og cd/dvd-drevkabler er
sluttet korrekt til systemkortet
(se “Systemkortkomponenter”
på side 72).
Hvis der vises en fejlmeddelelse
på skærmen angående et problem med
en enhed (f.eks. et diskettedrev eller en
harddisk), skal du undersøge enheden
for at sikre, at den fungerer korrekt.
Hvis operativsystemet forsøger
opstart fra en enhed (f.eks. et
diskettedrev eller en harddisk),
skal du undersøge systemopsæt-
ningen (se “System Setup
(Systemopsætning)” på side 112)
for at sikre, at opstartsekvensen
er korrekt for de enheder, der er
installeret på din computer.
Hvis problemet varer ved, skal du
kontakte Dell (se “Kontakt Dell”
på side 125).
Lysdiodemønster
Beskrivelse af problem
Foreslået afhjælpning
Sample
This manual is suitable for devices