Dell Dimension 9200C user manual download (Page 56 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 152
56
Fejlfindingsværktøjer
Der er muligvis opstået en fejl med
udvidelseskortet.
1
Find ud af om der er en konflikt
ved at fjerne et udvidelseskort (ikke
et grafikkort) og genstarte computeren
(se “Kort” på side 79).
2
Hvis problemet varer ved, skal du
geninstallere det kort, du fjernede,
derefter fjerne et andet kort og så
genstarte computeren.
3
Gentag denne procedure for
hvert installeret udvidelseskort.
Hvis computeren starter normalt
op, skal du undersøge det kort,
der sidst blev fjernet fra compu-
teren, for ressourcekonflikter
(se “Afhjælpning af software- og hard-
wareinkompatibilitetsproblemer”
på side 62).
4
Hvis problemet varer ved, skal du
kontakte Dell (se “Kontakt Dell”
på side 125).
Systemet kører i Quick Resume-
tilstand. Se “Brug af Intel
®
Viiv™
Quick Resume Technology (valgfri)”
på side 32 for yderligere oplysninger.
Tryk på tænd/sluk-knappen
Flyt på musen
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet
Tryk på en vilkårlig tast på den valgfrie
MCE-fjernbetjening
Lysdiodemønster
Beskrivelse af problem
Foreslået afhjælpning
Sample
This manual is suitable for devices