Dell Dimension 9200C user manual download (Page 55 of 152)

Languages: Danish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 152
Fejlfindingsværktøjer
55
Hukommelsesmodulerne blev
ikke fundet.
Hvis der er installeret to eller
flere hukommelsesmoduler, skal
du fjerne modulerne (se “Fjernelse af
hukommelse” på side 78), geninstal-
lere ét modul (se “Installation af
hukommelse” på side 76) og derefter
genstarte computeren. Hvis compute-
ren starter normalt op, skal du
fortsætte med at installere flere
hukommelsesmoduler (ét ad gangen),
indtil du har identificeret et defekt
modul eller har geninstalleret alle
moduler uden at finde fejl.
Hvis du har en sådan, kan du installere
en korrekt fungerende hukommelse
af samme type i computeren
(se “Installation af hukommelse”
på side 76).
Hvis problemet varer ved, skal du
kontakte Dell (se “Kontakt Dell”
på side 125).
Hukommelsesmodulerne
findes, men der er opstået en
hukommelseskonfigurations-
eller kompatibilitetsfejl.
Kontrollér, at der ikke findes
specielle krav til placeringen
af hukommelsesmoduler/-stik
(se “Hukommelse” på side 74).
Kontrollér, at den hukommelse,
du bruger, understøttes af computeren
(se “Hukommelse” på side 107).
Hvis problemet varer ved, skal du
kontakte Dell (se “Kontakt Dell”
på side 125).
Lysdiodemønster
Beskrivelse af problem
Foreslået afhjælpning
Sample
This manual is suitable for devices